TRAILER

Multisalen i København

 

 

 

UDSTILLINGEN

Multisalen i København

 

THE NEW NORDIC TIGER PROJECT indeholder 12 installationer, med hvide objekter der fungerer som interaktive "trænings-redskaber".

Værkerne symbolisere ideen om at mennesker kan forbedre verden, ved at gentage simple basale handlinger såsom at drikke 100 slurke vand, og der igennem optræne deres evne til være tilstede i nuet.

Over hver installation hænger et banner med et spørgsmål, der udfordrer samfunds forståelser og måder at leve på.

Publikum kan besvare spørgsmålene, ved borde rundt om i udstillingsrummet. Ved at besvare spørgsmålene er publikum med til at genere en tænke-tank, der kan opleves online.

Udstillingen fungerer som et interaktivt reflektions rum, hvor hvidklædte fagfolk arbejder på opgaver, der er relateret til spørgsmålene. Feks kan man opleve en byplanlægger, og en bygnings konstruktør, der er i gang med at laver udregninger og tegninger til en 100 % bærerdygtig storby.

Fagfolkene benævnes som ambassadører og kan træffes i en skriftlig samtale inde i udstillingens: "Ambassador both".

Ambassadørerne mediterer på skift. Det sker i installationerne, hvor de feks ligger på en bunke dyre-knogler under meditationen.

 

I loftet hænger en 8 meter land hvid tiger, der skal påminde de besøgende om de dyriske instinkter i mennesket som handler om vores territorielle behov, for at have vores egne zoner.

THE NEW NORDIC TIGER PROJECT ser på tigeren og mennesket som arter der deler samme udfordringer i fremtiden. Vores territorier trues af den globale opvarmning der langsomt indskrænker landjorden og det betyder at vi må forsøge at finde en ny måde at leve sammen på.

 

Der er 100% stilhed i udstillingsrummet.

PORTRÆT AF METTE MAAGENSEN

Multisalen i København

.