HVORDAN ØNSKER DU AT SAMFUNDET SKAL VÆRE?

 

The New Nordic Tiger Project genererer en tænke-tank der udfordrer mennesker til at være aktive medskabere af samfundet.

Vi ser på samfundet som en måde at leve sammen på og vi fokusere på relationen mellem mennesker.

Hvordan kan vi udøve lederskab? Vi stiller12 spørgsmål der skal sende de besøgende ud i refleksioner omkring drømme for hvordan vi kan leve sammen. At være aktiv og medskabende af samfundet, kræver et forum hvor vi kan reflektere over vores værdier, i et rum der udfordrer os til at mærke vores behov, både kropsligt og i tankerne.

 

 

Ved at deltale i tænketanken er du medvirkende til:

 

  • At identificere, artikulere og evaluere, hvordan vi kan leve sammen på en mere ansvarlig måde i fremtiden.
  • At være en individuel stemme i en politisk debat om fremtiden.
  • At udfordre den konvensionelle viden.
  • Transformere ideer og problematikker til mulige løsninger.
  • Et konstruktivt forum hvor informationer udveksles med resten af verden.

 

 

 

 

TÆNKE-TANKen

Publikums respons

 

Det gamle ordforrråd er gået i stå - tiden er en anden nu. Dette er udviklingen - som gennem årtier er gået.

Kun de få er det forundt. At opleve - thi gennemsnits alder nu til dags er 72-75 år.

Positivt set er det en udfordring for os at udvikle sproget også?

Vi skal tale uden om sproget. Vi skal tale med sindet. Vi skal åbent møde vores medmennesker, hvor de er i livet og i sindet. I kraft af et åbent sind skaber vi fred mellem mennesker og i os selv.

 

Smile one more time

 

keep eye contact and see the goodness in people

 

Standing together as a global tribe doesn’t require an enemy - it requires the feeling of equality and worth as a global being - wether its humans, trees, animals.

 

Byg broer

 

Dont eat animals.

 

Tanker - livet - kraften

hvorbliver den af

hvor er den henne

lad os finde den igen

og bruge den i fællesskabets ånad

fælles liv,

fælles kraft,

fælles initiativ

tanker

tanker

tanker

Nu

før det er ….

 

Dont sit on a chair

Dance!

 

Werdiest expo I have ever seen

 

Sammensæt det bedste fra alle nationalsange

- hvor er ligheder?

- hvor er forskelligheder?

- Hvor kan vi mødes i en “global sang”

 

Jesus

 

Merkeligt

 

Debating

Include people. Every individual has a valuable opinion and different experience which can be beneficial when debating.

Make sure debate are inclusive and far-reaching.

 

Overwhelmed by our own conflicts (with our image of us, with the images others have of us, with people around us), we become soon blind about the conflict that aren’t in our comfort zone, inside our boundaries.

At the end if we share such an energetic moment with a stranger, we become aware that first we are all and only human beings.

 

Om udstillingen:

Her er meget tyst. En form for ærefrygt overfor stilheden.

Måske er der nogen der prøver at forklare mig noget med legoklodser. Men jeg forstår det vist ikke.

 

Dont surrender. Just give in. The universe has your backs.

 

Tænk ud af boksen. Ved hver tanke du gør dig stop op pg se på den tanke. er den tillært, gammel og uden energi. Hvad er det for en boks den repræsenterer? Åben boksen, ændre din tanke.

 

I liked the slowness this creates. It leeds to the possibility of thoughts and contemplation - creates a strong contrast, almost feer, with going outside.

There can not be any possibility of change without contemplation.

But it is also lonely - how can we keep the good things above and enter into dialogue with others?

Then again I think contemplation is primary and comes before dialogue.

 

 

Oppinion:

Ved at forstå det vi ikke forstår - og prøve at bruge den forståelse til at opnå ny viden og indsigt - derved kan vi opponere på et ordentligt grundlag.

 

Det er nogle store spørgsmål og yderst interesante vinkler på fremtiden. Nye veje for sameksistens, vare de vil erkende det. Vi skal løfte fremtiden sammen, ellers har fremtiden ingen fremtid.

 

Cultivation:

Vi består alle af det samme antal knogler men vi har meget forskellige behov for et “ personal space”

Hvis vi nu kunne afgrænse og indskærpe dette rum, ville vi alle bo mere bærerdygtigt.

 

Learn form the rapidly growing instability of dairy farming and invest in alternative methods (insect farms and synthetic meat) and support science

 

Lead:

Vælger den leder

Udskift en leder

led en leder

ingen kan lede længe

 

De lyttende ører skal ud i alle kroge af befolkningen i ale lag så mange flere høres og får socialt og politisk ansvar tilbage til enkelte individ.

Msåke skal der mange flere lokale folkemøder til som kan få medindflydelse på beslutningstagning på højere plan. Mennesker skal ikke overhøres - men høres!

 

Vi kunne starte med at anerkede at alles ret til det fællesskab som vi som mennesker skaber i det øjeblik vi er mere end én person og lade den enkeltes mening stå den anden frit for, uden nødvendigvis at nedgøre eller mod argumentere denne.

 

Learning by repetition, I think thats a good way of seeing it. Now Im actually just wanting something to not be looked at or not to be looked at as a potential doer. I dont want to do, want to observe. Seriously feeling uncomfortable right now. Why. I really wonder.

 

Debate often. Debate all the time. Create an environment where a debate i nothing about winning or loosing, but instead gaining knowledge and new perspectives. Not to debate is dangerous it shuts people out and make them really inwards or maybe outwards but is another, maybe hurtful way. Debate and always debate.

 

Debate online! The internet has made it possible to debate across the globe. With the right forum and format, debates will flourish on the internet.

 

Market:

I finished my glass of water way before the time finished. Time runs away and we drain all the resources. Terribly. Belong to humankind.

 

Klodens største værdi vand.

Uden:

- Kan intet gro

- Dyr ikke leve

- Træer og planter dør

- Vi dør

-Bygge huse og veje

- Tjene penge

- Holde samfundet i live

- Alt forsvinder

Tak for at vi kan drikke vandet

Tak og pas på det vand.

 

Share

 

Being resources from natural places, like water from Finland. And so on.

 

A digital market platform could further efficiency in trading and help unite the nordic countries

 

Cola, fanta, energidrik, faxekondi. Producenter. Økonomi. Vand. Del.

 

 

Mange bøsser små

Mange bække små

gør en stor å

Penge kan ikke rette op på det globale alene. Menneskehedens indsats tæller alt for afgørende.

 

Hvor længe har vi denne verden som den er i dag?

 

Varmen fra jordens indre smelter isen, vandet kommer, når det fryser, er vi en isblok. Bevar det vi har i dag og skyd undergangen ud i fremtiden eller intet.

 

Har vi brug for 100 donationer, eller kunne vi fokusere på én?

 

Måle på andet end penge!

 

 

I feel unforgettable in this room, I dont like when I interfear in other peoples zones I guess. I really dont want to do it. Although I really do think its important. To challenge the way of thinking about what belongs to you and whats not. But I really can’t help to feel uncomfortable. I just want to be left alone I think. Sometimes you learn a new thing about yourself or maybe just learn a little bit more about yourself. This was such a moment. I´m an observer, in some ways. Not an actor.

 

Do we even need to profit? What says that people in society needs to profit on something or someone. Cause that’s how it often becomes. To profit often means to belittle someone else. Thats a wrong way of thinking. Why even profit?

 

What are we actually supposed to write on these sheets. Who who.

No one is at the donation containers. Donate 100 ties? Pretty intense I dont even have 100 of anything in cash. Were er supposed to bring that? Or is 100 kr. bill divided 100 kr in?

The kroner system is so different from the dollar. We have 100 counts to a dollar. There is no a system for breaking down a kroner except the 50.

 

Jeg synes at kyllingerne er søde, men jeg synes det er synd for dem at være indelukket i en kasse.

 

Vi kan lede ved at gå forrest og trække det tunge læs. Ved ikke bare at gøre det populære og nemme. Men at tage de valg og gøre de handlinger som skal tages og som skal gøres. Også selv om det ikke er rart for os lige nu og har.

 

Vi må forlade det kunstige rum og gå ud i en verden af farver og ta del i naturens balance: ta den del der holder dig i live og lad vækst og grådighed gå!

 

Bruge yoga til at nå ind til den inderste kerne i mennesket.

 

Empathy, understanding the many different perspectives of different nations and listening to expert councillors.

 

Det store spørgsmål er om kyllingerne har brug for 100 sekunder af leadership. Hvis de selv har mad, drikke og varme i forvejen.

Gælder det som en metafor for mennesket? Måske, omvendt er kyllingernes samfund mindre komplekse end menneskers, så måske ikke alligevel. Hvad er leadership så for kyllingerne? Er det at forhindre at der ikke kommer folk udefra og hiver stikket til lampen? Kan man overhovedet kruge kyllingerne som eksempel når deres liv vel netop er præget af afgrænsethed og et midlertidigt hjem med alle fornødenheder?

 

Just watch

Just observe

 

Hvorfor ikke!

Tænk på andre, tænk på dyrene, tænk på planterne, tænk på planeten. Ellers er er til sidst ingen af delene.

 

Den modige leder tør udfordre kassens trygge rammer. Selv en kylling tør det.