SANSE POLITIK

En ny måde at tale om samfundet

 

 

Samfundets struktur og værdisæt, italesættes ofte af politikerne.

Her er retorikken præget af resultat og nyttetænkning.

Hvordan kan vi få mest for pengene, er ofte dagsordenen når der tales om hvordan vi skaber det mest velfungerende samfund. Men hvis samfundet først og fremmest skal være et sted hvor vi trives som mennesker, hvordan skulle det så se ud?

Sansepolitik er en måde at debattere fremtiden på. Her handler det om at besvare store samfundsmæssige spørgsmål, ved at oberservere, føle og sanse med kroppen som redskab. Vi ønsker at præsentere et anderledes debatforum hvor samfundets struktur og værdisæt defineres og varetages af den enkelte der besøger rummet. Her er det fordybelse der er i fokus. For at vi kan træffe de rigtige valg skal der være tid, plads og insptiration.

I THE NEW NORDIC TIGER PROJECT bliver vi introduceret til redskaber vi kan benytte til at navigere med ude i samfundet. Redskaberne skal sikre os at vi hele tiden handler i overensstemmelse med vores værdier.

At være sansepolitiker betyder at vi er medskabere af et ansvarligt samfund, ved at vi mærker vores værdier i kroppen. I dette projekt er sansningen essentielt for at vi som mennesker kan handle på vores værdier og være medskabere af et ansvarligt samfund.

 

 

 

Kroppen som kommunikation

 

 

Politik foregår gennem ofte på et retorisk og fagligt plan, det betyder at samfundet behandles udfra det vi kan tænke os til.

Sjældent mærker vi samfundet som en del af vores krop.

Men kroppen er berørt af den og behøver den.

Vi er nysgerrige på hvilke dele af samfundet, kroppen har behov for og hvilke dele den ikke behøver? Vi tror på at kroppen kan fortælle os meget om hvad der er givtigt for os og hvad der er unødvendigt.

 

Nordens samfund er resourcefyldte, når vi sammenligner os med mange andre steder i verden. Vi har potentialet og er allerede et godt eksempel på et succefuldt samfund, hvor der overordnet er plads til forskelligheder. Men hvad vil vi bruge vores resourcer på i fremtiden?

Vi foreslår et paradigmeskift, en ny æra, nemlig kroppens æra.

Der er meget der indikerer at mennesket må slippe det kognitve paradime. Diverse naturkatastrofer indikerer at menneskeheden må finde en anden måde at tænke samfund på. Vi kan ikke sikre os mod tsunamier, vulkaner og jordskælv, men vi kan begynde at lytte til det sprog naturen taler. Kroppen forstår naturen. Lyden af bækken der løber indikere flow i naturen, et flow som vi vil lærer mennesker at lytte til, for at forstå hvordan vi kan være ansvarlige for fremtiden.

"Efter du har lyttet til bækken, vil vi be dig om at beskrive hvordan vi skal benytte vandet i fremtiden"

Besøgende skal først sanse, før de skal beskrive deres visioner.

THE NEW NORDIC TIGER PROJECT er en bevægelse i Norden, mod en kropslig form for kommunikation, hvor vi sanser samfundet, som en integreret del af os selv.

PORTRÆT AF METTE MAAGENSEN

Multisalen i København

.