"THE NEW NORDIC TIGER PROJECT er en kunstnerisk og refleksiv platform, der undersøger fremtidens samfund i Norden. Installationen inviterer mennesker til at medvirke i en tænke-tank, med refleksioner om hvordan vi kan leve sammen på en mere ansvarlig måde. Målet er at skabe et meditativt debatforum hvor store politiske spørgsmål, bliver kropslige og sanselige. Vi arbejder med at give publikum en oplevelse af være en del af det skabende samfund, fremfor at leve i en konstruereret verden. Det handler om at mærke lysten til at tage ansvar og være en del af et kollektivt fællesskab. Det handler om opleve samfundet som en integreret del af vores krop, ånd og sjæl"

 

 

 

 

Det kunstneriske team

 

THE NEW NORDIC TIGER PROJECT er udviklet i samarbejde med kunstnere, aktivister, politikere og fagfolk fra Norden. Teamet indgår i installationen og er medvirkende til at guide og samarbejde med de besøgende....more

 

 

 

 

Workshops

 

Rummet består af 12 sanse-workshops, med levende fugle, krystaller, vand og træ.

Installationen er et laboratorie hvor der skabes et nytænkende samfund, gennem fordybelse og kreativitet....more

 

 

 

 

 

Projektet er støttet af:

PUBLIKUMS RESPONS

 

"Udstillingen stiller nogle store spørgsmål og viser yderst interesante vinkler på fremtiden"

 

"I like the slowness this exhibition creates. It leeds to the possibility of thoughts and contemplation - creates a strong contrast, almost feer, with going outside"

 

"This is the right artistic reflection, at the right time"

 

"Being in the exhibition, was like being in a community, where everything is silent"